Netwerken van farmaceutische skids met gedecentraliseerde I/O oplossingen

Snelle marktintroductie: IP67 I/O modules besturen skids in fabrieksacceptatietest (FAT)

De uitdaging bij de productie van farmaceutische of biochemische middelen is om het product zo snel mogelijk na de introductie op de markt op grote schaal te produceren. Modulaire productiereactoren voor middelen zijn de oplossing van installatiefabrikanten. De individuele modules, ook wel skids genoemd, worden meestal alleen in een productievestiging gemonteerd bij de fabrikant van het middel. Het voordeel: de skids kunnen parallel worden vervaardigd en getest voordat ze bij de fabrikant in gebruik worden genomen als afgewerkte unit. Het komt erop neer dat de modulaire installaties sneller kunnen worden geactiveerd dan monolithische installaties.

Voordelen

  • Verkorte time-to-market met fabrieksacceptatietest (FAT) zonder centraal controlesysteem 
  • Gemakkelijk schaalbare oplossing 
  • Naadloze integratie in verschillende besturingssystemen dankzij multiprotocol Ethernet
  • Minimaal ontwerp van schakelkast voor kortere productietijden 

  • Skid fabrikanten vertrouwen op industrial ethernet voor een snelle inbedrijfstelling 

  • IP67 IO-Link masters versnellen en vereenvoudigen de bedrading

  • Dankzij het multiprotocol kunnen de modules in PROFINET, Ethernet/IP of Modbus TCP worden gebruikt.

Korte time-to-market met farmaceutische skids

Om een korte time-to-market te bereiken, moeten de skids snel en veilig worden aangesloten, zowel op het gebied van procestechniek als op het gebied van spannings- en communicatieverbindingen. Ethernet is de communicatiestandaard op dit gebied vanwege de hoge datadichtheid en flexibiliteit. Dankzij het Turck multiprotocol kunnen de modules op elk besturingssysteem met PROFINET, Ethernet/IP of Modbus TCP worden aangesloten - zonder tussenkomst van de gebruiker. Het gehele sensorsysteem en actuatorsysteem is al op de module voorbedraad en wordt direct naar IP67 I/O modules zonder schakelkast geleid. De voorgeconfectioneerde standaardconnectoren zijn veel sneller te bedraden dan enkelvoudige kabels in schakelkasten.

Een andere uitdaging voor skid fabrikanten is om de modules te testen voordat ze worden aangesloten op het centrale besturingssysteem. De daaropvolgende inbedrijfstelling bij de fabrikant kan dan in zeer korte tijd worden afgerond. De oplossing maakt gebruik van op Ethernet gebaseerde I/O technologie met IP67-beschermingsgraad en decentrale intelligentie. IO-Link masters brengen de signalen van sensoren en actuatoren naar de controller.

Snellere inbedrijfstelling met externe FAT

Voor de eigenlijke ingebruikname wordt de functie van elke afzonderlijke skid in de productie getest. Daarbij sturen de Turck I/O modules de componenten op de skid zelf aan, zonder dat ze op een controller zijn aangesloten. De interactie tussen de kleppen en de sensoren kan dus zelfs offline betrouwbaar getest en voorgeconfigureerd worden. De volledige fabrieksacceptatietest (FAT) kan dus bij de fabrikant van de fabriek worden uitgevoerd. Bij de eindklant, de farmaceutische of biofarmaceutische fabrikant, wordt de hele installatie dan alleen nog maar getest in de acceptatietest op locatie.

Sensor naar gegevensopslag

Het systeem staat open voor centrale gegevensopslag. Zonder noodzakelijkerwijs door een besturingssysteem te hoeven gaan, kunnen de gegevens rechtstreeks van de I/O modules via een parallel datakanaal via de Ethernet-kabel naar IT systemen in het netwerk worden overgedragen. De Turck multiprotocolstandaard van de I/O modules maakt dit mogelijk. Het maakt leestoegang via Modbus TCP mogelijk, terwijl de tijdkritische communicatie via Ethernet/IP of PROFINET onaangetast blijft.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven