Daar komt de trein!

In Chinese locomotieven worden FCS flow sensoren van Turck ingezet voor de controle van de luchtkoeling in de stroomomvormerkasten

Een Chinese constructeur van locomotieven voor goederentreinen maakt gebruik van flow sensoren van Turck. Deze sensoren voor gasvormige media bewaken de luchtstroming in de stroomomvormerkasten die instaan voor de voeding van de hulpaggregaten. Overtuigen kon Turck met een compacte sensor met buitenschroefdraad, die ook bij temperatuurwijzigingen van het medium in staat was de stromingssnelheid correct te detecteren.
  • De omvormers van de locomotieven produceren veel warmte, die gecontroleerd moet worden afgevoerd.

  • De compacte TURCK sensoren passen zelfs in de beperkte ruimte in de omvormerkasten

Een tractiestroomomvormer, die in de hoofdomvormerkast is geïnstalleerd, zorgt voor de aandrijfkracht van de high performance wisselstroom-locomotief. De locomotief is tevens met twee onafhankelijke hulpaandrijvingsomvormerkasten uitgerust. De hulpaandrijvingsomvormers leveren energie voor de voeding van de hulpaggregaten, zoals de koelingsventilatoren, water- en oliepompen, airconditioning, hoofdcompressor, batterijladers, verwarmingsunits en andere apparaten. De hulpaandrijvingsomvormers worden redundant gebruikt : één omvormer in normale werking en één in stand-by. Bij een dergelijk groot aantal aangesloten verbruikers hangt de correcte werking van de locomotief in belangrijke mate af van de functie van de omvormers en van de kasten, waarin ze gemonteerd zijn.

Bij een langdurige werking van de omvormers stijgt de temperatuur in de schakelkasten. Om deze ontstane warmte af te voeren zijn de kasten met een actieve luchtkoeling uitgerust. De luchtcirculatie moet nauwgezet worden bewaakt om een permanente koeling te garanderen. De specialisten van de locomotiefconstructeur moesten op zoek naar een sensoroplossing waarvan het uitgangssignaal bij een constante stroming en temperatuurwijzigingen niet varieert. Bovendien was ook een sensor nodig, die bij de beperkte inbouwmogelijkheden in de omvormerkast probleemloos kon worden geïnstalleerd.

De oplossing van Turck : gerichte inbouw

Met de M18 flow sensoren voor gasvormige media van Turck vond de locomotiefconstructeur de sensoroplossing die aan alle vereisten voldeed. De FCS-M18-LIX is een compacte flow sensor in cilinderbouwvorm, die met zijn buitenschroefdraad ook in beperkte inbouwomstandigheden makkelijk kan worden geïnstalleerd. Het calorimetrische meetprincipe, volgens hetwelke deze sensor werkt, is weliswaar fysisch gevoelig voor temperatuurwijzigingen, maar de Turck-sensor compenseert dit echter door de speciale design van de bouwvorm en de zogenoemde ‘gerichte inbouw’ : de meetweerstand en de verwarmbare meetweerstand moeten hiervoor parallel met de stromingsrichting gepositioneerd zijn. Door de gerichte inbouw is de sensor in staat dergelijke nauwkeurige metingen te doen. Indien de sensor verkeerd zou worden ingebouwd, dan zou de verhitte lucht er ook hier kunnen voor zorgen dat de meting incorrect als stromingswijziging wordt geïnterpreteerd. Bij een gerichte inbouw daarentegen kan de sensor niet door temperatuurwijzigingen van de voorbij stromende lucht worden beïnvloed.

Nadat de speciaal voor gasvormige media ontworpen FCS-M18-LIX gericht ingebouwd is, bewaakt hij betrouwbaar de stroming, ook bij stijgende temperatuur. Zo zorgt de flow sensor van Turck ervoor dat de onderhoudstijden van de locomotief tot een minimum worden beperkt en dat de efficiëntie van het volledige rijtuig verbeterd wordt. Ook aan de tweede eis van de klant komt de Turck-sensor tegemoet door zijn compacte bouwvorm, waarbij de sensor, de voeler en de verwerkingseenheid in één enkele behuizing zijn ondergebracht. Sensoren met een grotere bouwvorm of afzonderlijke verwerkingseenheden kwamen bij deze inbouwomstandigheden niet in aanmerking.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven