End-to-end volgen van monsters met RFID

Consistent steekproefbeheer en maximale gegevensintegriteit

In de farmaceutische industrie moeten te allen tijde de uitgebreide documentatievoorschriften en andere wettelijke verplichtingen volledig worden nageleefd. De hoogste kwaliteitsnormen worden dan ook toegepast voor het correct traceren van gegevens en monsters. Inspecteurs van internationale regelgevende instanties (bv. FDA) voeren steeds vaker onaangekondigde inspecties uit en beschikken over zeer uitgebreide bevoegdheden, waaronder de onmiddellijke sluiting van de geïnspecteerde faciliteit. Een continue tracering van monsters moet daarom te allen tijde gewaarborgd zijn.

Voordelen

  • Altijd weten waar monsters en documenten zich bevinden
  • Optimale gegevenskwaliteit door gedigitaliseerde laboratoriumprocessen
  • Kostenverlaging door minimale fouten bij charges, dankzij tussenproducten met kwaliteitsgarantie, vooral voor biofarmaceutica

  • RFID Server van Turck Vilant Systems verzamelt gegevens van RFID-apparaten en drukt het RFID-label af.

  • RFID-poortjes volgen de verplaatsing van monsters terwijl ze door de gangpaden van het gebouw gaan

  • Controlestation: De RFID-tags in de transportkist worden gelezen en de monsters worden geïdentificeerd

  • In het laboratorium herkent het systeem welk monster het is door het monster op de tafel te leggen

  • Het systeem leest de RFID-tag van het monster via een UHF-antenne die onder de tafel is gemonteerd

Naadloze integratie van IT en OT

De geïntegreerde sample-to-cloud oplossing van Turck Vilant Systems verbindt IT en OT op een vooralsnog unieke manier. Het registreert de gedetailleerde positie en bewegingsrichting van monstercollecties, inclusief productbeschrijvingen en transportfiche. De gegevens van de UHF RFID-tags worden opgeslagen op de Turck Vilant server in het lokale netwerk van het bedrijf of laboratorium. Ze staan dus open voor centrale gegevensopslag in data lakes. 

RFID-identificatie in monsterbeheer

Na fysieke uitname in de productie wordt het monster naar een opslagruimte gebracht waar het wordt voorzien van een monsterbeschrijving. Het systeem geeft een RFID-tag uit met een unieke ID die op het monster wordt aangebracht. De gegevens van het monster kunnen nu via de ID van de server worden opgevraagd.

Volgen van monsters in de gangen van het gebouw en het laboratorium

Op weg naar het laboratorium worden de RFID-tags gelezen wanneer zij door RFID-poorten in gangen en uitgangen van gebouwen en liften gaan, en de verificatie van de monsters en hun positie en bewegingsrichting is volledig geautomatiseerd. In het analysestation wordt de monsterverzameling opnieuw geïdentificeerd door een UHF-lezer. Dit garandeert dat de monsters zich in het aangewezen laboratorium bevinden. 

Consistente bewaking en documentatie

Nadat de test is voltooid, moeten de monsters worden afgevoerd. Ze mogen niet opnieuw in productie worden genomen. Dit wordt geregistreerd en gedocumenteerd met behulp van RFID-poortjes. Monsterbeschrijvingen en transportfiches worden teruggestuurd naar het magazijn en correct gearchiveerd. Tijdens het hele proces kunnen de positie, de bewegingsrichting en de status van elk monster met absolute zekerheid worden getraceerd, zodat informatie over elk monster op korte termijn beschikbaar is.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven