Zeker zeven in de Ex zone

Voor de betrouwbare identificatie van hun tuimelzeef in de stof-Ex-zone 22 maakt de firma Wacker gebruik van het BL ident RFID-systeem van Turck

  • De firma Wacker heeft meerdere tuimelzeven uitgerust met de RFID-oplossing van Turck voor de stof Ex-zone

  • Een Ex-schrijf-/leeskop leest de mazenopening uit de schijfvormige datadrager uit.

  • Over het BL20 I/O-systeem van Turck worden de data overgedragen aan de besturing

Afhankelijk van de applicatie moet poeder worden aangemaakt in verschillende korrelgrootten. Om de goede werking van dit proces te garanderen en te documenteren identificeert de firma Wacker de mazenopening in hun tuimelzeven met Turck's RFID-systeem BL ident, dat ook is toegelaten voor gebruik in stofexplosieve zones. Na de goede ervaringen met dit systeem worden ook de koppelingsstations uitgerust met BL ident.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven