Detectie van de positie van kleppen

Wanneer een sensor met een klemmenaansluitruimte vervangen moet worden, moeten de aansluitdraden losgemaakt worden en opnieuw aangesloten worden op de nieuwe sensor. Dit mag uitsluitend uitgevoerd worden door speciaal getraint personeel zoals electriciens. Dit is met name belangrijk wanneer de sensor uitvalt tijens de nachtdienst wanneer het speciale personeel niet beschikbaar is. Op het moment dat de draden aangesloten zijn op op de klemmen van de uprox+ WD sensor dan kan het gehele klemmenblok ontkoppelt worden en daarna weer gekoppelt worden zoals bij een gecodeerde connector. Deze werkzaamheden mag ook uitgevoerd worden door personeel zonder speciale training.

Voordelen

  • Inductieve uprox+ WD sensoren met klemmenaansluitruimte en verwijderbare klemmen kunnen eenvoudig geïnstalleerd en weer verwijderd worden
  • Hoge beschermingsgraad en resistentie tegen chemicaliën
  • Verhoogde schakelafstand op alle metalen 

  • Kleppen in een dranken fabriek

  • Turck's uprox+ EM18-WDTC

Select Country

Turck worldwide

Naar boven