Decentrale muting van elektronisch beschermend materieel

Hybride veiligheids I/O module zorgt voor een efficiënte materiaalstroom en biedt volledige veiligheidsfunctionaliteit direct bij de machine

Elektronisch beschermend materieel (ESPE) wordt gebruikt om te voorkomen dat werknemers of voorwerpen per ongeluk in een gevaarlijke omgeving terechtkomen. Als een dergelijke gebeurtenis zich voordoet of dreigt voor te doen, activeert het systeem een noodstop van de machine. Het moet echter mogelijk zijn om de ESPE veilig te omzeilen (tijdelijk uitschakelen) wanneer een procesrelevant object door de lichtgordijnen beweegt. Dit kan bijvoorbeeld een vaatbakje zijn in het geval van een halfautomatisch reinigingssysteem. Om beide scenario's direct bij de machine aan te sturen, biedt Turck een systeemoplossing met decentrale veiligheidsfunctionaliteit.

Voordelen

  • Kortere time-to-market dankzij pre-tests van de modulaire veiligheidstoepassing
  • Hogere beschikbaarheid van de installatie, aangezien de veiligheidsfuncties decentraal in afzonderlijke segmenten worden gecontroleerd
  • IP67-bescherming en een groter temperatuurbereik zorgen voor een hoge flexibiliteit bij de montage van de I/O-modules
  • IO-Link masterpoorten stellen gebruikers in staat om het systeem uit te breiden met extra veiligheidselementen

  • Alleen bepaalde voorwerpen zoals deze container mogen aan het reinigingssysteem worden gevoerd

  • Vier inductieve sensoren in serie detecteren de container op weg naar de machine

  • De veiligheids I/O module van Turck garandeert een betrouwbare muting met decentrale intelligentie.

Vier-zone muting met inductieve sensoren

Door vier inductieve sensoren in serie te plaatsen, kan het elektronische beschermingsmaterieel (ESPE) worden tijdelijk uitgeschakeld worden door een goed toegevoerde container. Als de eerste twee sensoren de container detecteren, activeren de veiligheidslichtschermen geen noodstop. Zodra de container echter volledig door het lichtgordijn is getransporteerd en alleen de sensoren op positie drie en vier de container detecteren, is de ESPE weer actief.

Uitgebreide beveiliging tegen manipulatie

Extra bescherming tegen manipulatie van het systeem kan worden geboden door het gewicht of de hoogte van de containers te detecteren. RFID technologie is een andere optie, met een schrjf- / leeskop die de tags van elke container identificeert en activeringssignalen voor de ESPE muting uitzendt.

Veiligheids I/O modules met IP67 bescherming

Het coördineren van de actieve en de muting van de ESPE is een taak voor de Turck veiligheids I/O modules TBPN (Profinet/Profisafe) of TBIP (CIP Safety) - als hybride of als volledig veiligheidsuitvoering. Met de IP67 modules kunnen gebruikers alle veiligheidsrelevante functies in de directe omgeving van de gevaarlijke zone implementeren. De communicatie met een PLC van een hoger niveau wordt zo betrouwbaar onderhouden, terwijl de I/O module op de machine korte cyclustijden mogelijk maakt.

Voorafgaand testen van de functionaliteit

Dankzij de decentrale veiligheidsfunctionaliteit van de blok I/O modules kunnen machinebouwers en integratoren voorafgaand aan de inbedrijfstelling systeemtests uitvoeren. Dit elimineert de noodzaak van een kostbare testprocedure op locatie, vooral wanneer veiligheidstoepassingen uit vele componenten bestaan.

Modulariteit verhoogt de betrouwbaarheid

Decentrale intelligentie maakt modulaire systeemconcepten mogelijk. De voordelen komen niet alleen tot uiting in een kortere time-to-market, maar ook in een hogere beschikbaarheid van de installatie. Bij een onvoorziene gebeurtenis, zoals een kabelbreuk, blijft de veiligheidsfunctionaliteit behouden in de niet betroffen gebieden.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven