Ethernet in explosiegevaarlijke omgevingen

Ethernet in de proces industrie

Industrial Ethernet is al lang bekend in fabrieksautomatisering en is nu ook behoorlijk wijdverbreid. De speciale eisen van de proces industrie en vooral van processen met potentieel explosieve atmosferen hebben tot dusver het gebruik van Ethernet niet toegestaan. Deze vereisten omvatten intrinsieke veiligheid, configuratie tijdens bedrijf, redundantie voor maximale beschikbaarheid en, last but not least, een lange kabellengte, die beperkt is tot 100 meter voor industrial ethernet. Bij het beschrijven van ethernet in de procesindustrie is het belangrijk om het potentiële gevaar te onderscheiden met betrekking tot de respectievelijke zones.

Waarom is Ethernet nog maar net aangekomen in de procesindustrie?

Industrial Ethernet is al lang bekend in fabrieksautomatisering en is nu ook behoorlijk wijdverbreid. De speciale eisen van de proces industrie, en met name van processen met potentieel explosieve atmosferen, hebben het gebruik van Ethernet nog niet toegestaan. Deze vereisten omvatten intrinsieke veiligheid, configuratie tijdens bedrijf, redundantie voor maximale beschikbaarheid en last but not least een lange kabellengte, die beperkt is tot 100 meter voor industrial ethernet. Bij het beschrijven van ethernet in de procesindustrie is het belangrijk om het potentiële gevaar te onderscheiden met betrekking tot de respectievelijke zones.

excom grafiek

Ex-zone 2

Turck biedt haar I/O-systeem excom met ethernet aan voor installatie in zone 2. Het systeem kan signalen vanuit zone 1 of 0 verwerken. Om de ethernet connectoren bij de gateway tijdens bedrijf aan of los te koppelen, moet ervoor worden gezorgd dat de gateways geen voeding hebben of dat het toegestaan is om tijdens bedrijf te worden verwisseld.

Ethernet voor zone 1

Het gebruik van ethernet in Ex-zone 1 is technisch moeilijker. Bij onderling verbonden apparaten moet ervoor worden gezorgd dat de vermogensniveaus niet bij elkaar opgeteld worden. Een vereniging van automatiseringsbedrijven heeft zich tot doel gesteld deze hindernissen te overwinnen en een standaard te ontwikkelen voor een tweedraads intrinsiek veilig ethernet. Communicatie en stroomvoorziening vinden plaats via dezelfde lijn. De toekomstige standaard wordt meestal Advanced Physical Layer (APL) genoemd. Deze ontwikkelingen zijn echter nog niet geschikt voor breed industrieel gebruik in Zone 1 (status 03/2020). Op een dag zou APL Ethernet verbindingen met de veldapparaten moeten kunnen maken. De klassieke 4 tot 20 mA technologie en I/O-systemen blijven echter alleen om kostenredenen parallel bestaan, zelfs nadat APL is opgericht.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven