Betrouwbare lineaire positiedetectie in Ex-zone 22

Om te voldoen aan de vereisten van de Zwitserse onderneming Bühler AG met betrekking tot haar MHSA huller, heeft Turck haar contactloze Li lineaire positiesensor gecertificeerd voor gebruik in het Ex-gebied

Het Zwitserse technologiebedrijf Bühler AG is een belangrijke speler bij de productie van hoogwaardige fijne levensmiddelen en moderne gezondheidsproducten op basis van haver. De MHSA-huller is een belangrijke module in het proces - een krachtig apparaat dat zorgt voor de uiterst precieze scheiding van het kaf van de haverkorrel. De contactloze lineaire positiesensor Li van Turck zorgt voor een betrouwbare positionering van de slagring in Ex-zone 22.

  • Slag-eenheid: De Li lineaire positiesensor van Turck controleert de positie van de slagring

  • Vincent Behrens | Project Manager Bühler AG 

  • De MHSA huller van Bühler AG: een slagring beweegt op en neer onder het deksel tijdens het pelproces

Innovatie en waardecreatie 

Bühler is een Zwitsers modelbedrijf en nog steeds een familiebedrijf. Met haar technische expertise en innovatievermogen heeft het bedrijf een uitstekende reputatie opgebouwd bij producenten in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie, de automobielindustrie en in diverse andere sectoren over de hele wereld. De sterke punten van Bühler in de voedingsmiddelen- en drankenindustrie liggen in het feit dat het bedrijf met zijn dienstenaanbod volledige waardeketens kan afdekken en optimaliseren voor een grotere efficiëntie.

De naadloze koppeling van deelprocessen en de steeds verdergaande automatisering spelen daarbij een centrale rol. Ook op het gebied van duurzaamheid streeft Bühler ambitieuze doelen na: Grote investeringen in gedigitaliseerde oplossingen moeten klanten ondersteunen bij de vermindering van afval, energie- en waterverbruik in hun waardeketens met 50 procent. 

Veeleisende eisen aan de leveranciers 

De inkoop is voor Bühler van strategisch belang en wordt verzorgd door het wereldwijde supply chain netwerk. Het bedrijf betrekt leveranciers die de passie voor innovatie van Bühler delen en actief deelnemen aan ontwikkelingsprocessen om zo een substantiële bijdrage te leveren aan het vergroten van de concurrentiekracht van Bühler op de wereldmarkten. Maar ook de bereidheid van een partner om meer te bieden dan verwacht, kan een doorslaggevende factor zijn. 

Explosiegevaar door meelstof 

Het proces waarin de MHSA huller wordt gebruikt, is een omgeving met een stofbeladen atmosfeer. Meelstof kan explosief zijn als er zich in deze atmosfeer een potentiële ontstekingsbron bevindt. Deze ontstekingsbronnen kunnen bijvoorbeeld afkomstig zijn van elektronische apparatuur als die niet aan specifieke ontwerpvoorschriften voldoet. De ontwerpingenieurs hadden daarom behoefte aan een contactloze lineaire positiesensor die gecertificeerd is voor de Ex-zone 22. Tijdens het inkoopproces ontdekte Bühler's projectmanager Vincent Behrens dat de meeste sensorleveranciers niet in staat waren een Ex-gecertificeerde sensor te leveren die geprijsd was in de vereiste range. 

Bachofen: bereid om extra te geven

Het was toen dat de Turck-vertegenwoordigers Bachofen, een jarenlange leverancier van Bühler, de Li lineaire positiesensor van Turck voorstelden. Hoewel deze sensor aan alle gestelde prestatiecriteria voldeed, beschikte hij op dat moment nog niet over de benodigde Ex-certificering. Bachofen moedigde Turck aan om voor de gunning van het contract voor de noodzakelijke certificering te zorgen. Deze welwillendheid van hun leverancier werd door Bühler zeer goed ontvangen. Vincent Behrens: "De verantwoordelijke productspecialist van Bachofen voorspelde op grond van hun ervaring met soortgelijke projecten dat certificering ook met dit sensortype mogelijk zou zijn en ondernam direct de nodige stappen. Het was hun flexibiliteit, evenals de professionele en actieve adviserende ondersteuning, die dit project zo succesvol maakte." 

Robuuste sensoroplossing

Het meetprincipe van de lineaire positiesensoren Li van Turck is gebaseerd op oscillatiekringkoppeling tussen het positioneringselement en de sensor. Hierbij wordt een uitgangssignaal afgegeven dat evenredig is met de positie van de magneet. Dankzij het contactloze werkingsprincipe zijn de robuuste sensoren zowel onderhouds- als slijtagevrij. Zij leveren indrukwekkende prestaties dankzij hun optimale reproduceerbaarheid, resolutie en lineariteit over een groot temperatuurbereik. De innovatieve technologie garandeert ook ongevoeligheid voor magnetische AC- en DC-velden.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven