Goede buren

Bij de bouw van een distributiecentrum voor COOP in Noorwegen bewijzen Turck en Witron dat men UHF-RFID ook kan gebruiken voor korte afstanden

Het nieuwe distributiecentrum van de retailer COOP in Noorwegen, gepland en geïmplementeerd door de intralogistiekspecialist Witron, is één van de meest moderne distributiecentra in Scandinavië. De omvang van het magazijn en de complexiteit van de identificatietechnologie wordt gebruikt als benchmark in de sector. Witron implementeerde een gecombineerd barcode-RFID identificatiesysteem gebruik makende van Turck's UHF-RFID technologie. Met de know-how van Witron en Turck wordt zelfs wederzijdse beïnvloeding voorkomen, die optreedt wanneer meerdere dicht bij elkaar gelegen UHF antennes in bedrijf zijn. Het voordeel voor de klant: COOP kan gebruik blijven maken van de UHF-datadragers die het bedrijf reeds geïntegreerd heeft.

  • De afmetingen en complexiteit van het distributie centrum bij Oslo biedt vele unieke uitdagingen

  • De kunststof pallets zijn vanaf de fabriek al voorzien van een UHF datadrager

  • UHF schrijf-/leeskoppen, 250 in totaal, zijn geïnstalleerd bij alle kruispunten in het transport systeem

  • De LED geeft direct op het apparaat de status weer van de schrijf-/leeskop

  • Buren conflicten uitgesloten: Beide schrijf-/leeskoppen lezen alleen de pallets direct van voren

Het nieuwe distributiecentrum van de retailer COOP Norge Handel AS bij Oslo, meet 50.000 vierkante meter. Vrachtwagens leveren de goederen op paletten die voorlopig worden opgeslagen in het palettenmagazijn. Vervolgens worden deze afhankelijk van de logistieke module volledig of gedeeltelijk geautomatiseerd gedepaletiseerd en op zogenaamde "trays" of in containers verplaatst. Naast de trays en containers gebruiken de Noren twee verschillende palettypes in het distributiecentrum: kunststoffen paletten die met een UHF-tag zijn uitgerust en houten paletten die pas in het distributiecentrum met een gecombineerd barcode-UHF-etiket worden voorzien. In dit geval dient de barcode enkel voor het identificeren van de drager als houten palet. De "trays" en containers worden eveneens via hun barcode geïdentificeerd.

Gecombineerde barcode-RFID-identificatie

Een aspect van de vereisten van COOP vroeg in het bijzonder naar intensieve controle. De klant wilde voor de identificatie van zijn paletten teruggrijpen naar de UHF-tag, die in de kunststoffen palet reeds door de fabrikant werd geïntegreerd. Dit bespaart de installatie van etiketsystemen die anders alle paletten van barcodes dienden te voorzien.

Tijdens de planningsfase verifieerden de specialisten van Witron de haalbaarheid van een UHF-identificatie. Het systeem vereiste een UHF-schrijf/leeskop bij elke warenontvangst of ieder kruispunt in het palettenconveyorsysteem - 250 in totaal.

Regelbare antenne gezocht

De verbinding van auto-ID-systemen gebruikt Witron doorgaans de beproefde 2-draads veldbus RS485. Naast deze RS485-interface liet een andere vereiste heel wat UHF-schrijf-leeskoppen voor de applicatie wegvallen: "Voor ons was de regelbaarheid van de antenne een belangrijk criterium, omdat wij in de installatie ook veel communicatie in de onmiddellijke omgeving moesten realiseren. Deze eigenschap bood, naast enkele andere aanbieders, vooral Turck", zegt Christian Fuhrmann, verantwoordelijk voor ontwikkeling van de sturingstechniek. 

RSSI-filter verhindert overspraak

Gedurende testen viel op, dat men ondanks het regelbaar vermogen van de UHF-antennes op bepaalde plaatsen in de machine een foute uitlezing van UHF-tags kon vaststellen. Het gevolg is, dat schrijf-leeskoppen data van ver verwijderde tags ontvangen, die ze eigenlijk op basis van hun antennevermogen niet dienen te zien. "In dit geval hebben wij dit door het instellen van verschillende parameters aan de schrijf-leeskop succesvol vermeden. De RSSI-waarde geeft de sterkte van een signaal aan. Deze heeft als doel de afstand van een doel te schatten. Door het instellen van filters kunnen voorwerpen op een bepaalde afstand van leesprocessen worden uitgesloten.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven