Correcte positionering met RFID in de carbideproductie

Het RFID-systeem van Turck zorgt in de stoffige hitte van een Chinese carbideproductieplant voor de correcte positionering van de laadwagens

In een Chinese carbideproductieplant heeft men tot voor kort de positie van de bevoorradingswagens bepaald met een encoder op het wiel van de wagen. Deze informatie werd echter als gevolg van slip bij het versnellen en afremmen meer en meer incorrect, wat manuele positiecorrecties vereiste. Momenteel detecteert de fabrikant de positie aan de hand van RFID-tags op de wagen en een schrijf-leeskop op de transportrail. Zo kan de wagen betrouwbaar frontaal voor de bevoorradingsdeur gepositioneerd worden. Noch de IP67-schrijfleeskop, noch de robuuste tag worden beschadigd door het stof en de hitte tijdens de productie. De installatie werkt vandaag energie- en consumptie-efficiënter, terwijl de medewerkers in een veiligere omgeving werken. 

  • De correcte positie van de laadwagen wordt met RFID gedetecteerd, geen slipproblemen meer

  • BL20 gateway brengt de communicatie met de sturing tot stand, de RFID-S-klem biedt eenvoudig aansluiting

  • TN-80-lezers in IP67, hebben een uitgebreid temperatuurbereik en hoge schrijfleesreikwijdten

Uitlijning van de brandwagen vatbaar voor fouten

De Chinese carbideproducent had dringend een optimalisering nodig van zijn productieproces. Een railgeleide wagen voor het aanvoeren van grondstoffen in de carbideverbrandingsoven moet correct op de laadopening uitgelijnd zijn. Bij de huidige oplossing werd de positie met een encoder gedetecteerd, maar regelmatig versnellen, vertragen en afremmen van de wagen kunnen ertoe leiden dat deze een beetje wegglijdt. De slipafstand wordt door de encoder niet gedetecteerd en na een bepaalde werkingstijd zijn de positiegegevens van de encoder niet meer correct, zodat de wagen niet meer juist op de laadopening is uitgelijnd.

Het personeel moet in dit geval ingrijpen. Maar in de omgeving van de laadopening is het heet, de verbrandingsoven ligt er direct onder. Het is er stoffig en bovendien gaat het om een licht ontvlambare, explosiegevaarlijke omgeving. Het personeel moet in deze zone beschermuitrusting dragen, die arbeidsomstandigheden zijn zeer ongunstig en er heerst een hoog veiligheidsrisico.

Daarom zocht de fabriekseigenaar naar een RFID-oplossing voor de positionering van de laadwagen. Concreet bestaat de oplossing erin, dat er op de laadwagen drie tags worden aangebracht: één aan de wagenopening en telkens één op een bepaalde afstand voor en achter de opening teneinde de positie aan te geven. Op de rail wordt op de positie van elke laadopening een schrijf-/leeskop aangebracht. De betrouwbare positiedetectie met RFID garandeert een correcte positionering. Zo worden manuele correcties en de hiermee gepaarde gaande onaangenaamheden duidelijk gereduceerd.

Oplossingsconcept met BL ident

Vermits de klant gebruik maakt van een Supcon processturingssysteem, is een RS485-interface reeds voorhanden op de installatie. Daarom leverde Turck een BL20-veldbus-gateway, die RS232/RS485 ondersteunt. De klant heeft voor de S-interface geen programmering in de PLC nodig. De RFID-interfaces kunnen als klassieke ingangen worden gebruikt. De schrijf-/leeskop in beschermingsgraad IP67 zijn ook geschikt voor gebruik bij temperaturen van -25°C tot +70°C en kunnen direct op de plaats van de installatie worden gemonteerd. De tags zijn vervaardigd uit epoxyhars en zeer robuust. Zelfs wanneer het oppervlak bekrast of vervuild is, wordt hun werking niet beïnvloed.

Besluit

Door het gebruik van het RFID-systeem BL ident van Turck in de carbideproductie kon de operator de productiecapaciteit van de installatie verbeteren en tergelijkertijd duidelijke verbeteringen inzake energiebesparingen, minder verbruik en veiligheid realiseren.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven