Elektrische voertuig detectie

Met het steeds toenemende elektrische deelauto aanbod in Europese steden moeten efficiënte oplaad stations beschikbaar zijn voor de gebruikers.

Om te voorkomen dat voertuigen waarvoor geen toestemming parkeren bij deze oplaad stations is er een systeem nodig dat auto's identificeert die er niet mogen parkeren en vervolgens de beheerders waarschuwt op deze aanwezigheid. Omdat de oplaad stations zich bevinden in de openbare ruimte moet het systeem noet kwetsbaar zijn voor vandalisme.

VOORDELEN

  • Betrouwbare detectie van voertuigen die niet aangesloten zijn aan het oplaad station
  • Immuun voor alle voorkomende weersomstandigheden
  • Geïntegreerde montage en werking voorkomt vandalisme

  • Electrische voertuigen detectie

De R-Gage radar sensoren van Banner Engineering bieden een ideale oplossing voor de detectie van de elektrische voertuigen bij de oplaad stations. Wanneer voertuigen parkeren bij een oplaad station detecteert Banner's R-Gage sensor onmiddelijk de aanwezigheid van het voertuig. Als het voertuig dan niet aangesloten wordt op het oplaad station wordt er een signaal gestuurd naar een centrale locatie om de autoriteiten te waarschuwen om het voertuig te verwijderen indien dit noodzakelijk is.

De R-Gage kan geïntegreerd worden in het oplaad station om vandalisme te voorkomen. De R-Gage maakt gebruik van Frequency Modulated Continuous Wave (FMCW) radar om een betrouwbare detectie van bewegende of stationaire voertuigen te waarborgen. In tegenstelling tot optische of ultrasoon sensoren worden de R-Gage sensoren niet beïnvloed door omgevingsomstandigheden zoals wind, regen, mist, licht, vochtigheid en lucht temperatuur. Dit resulteerd in eenaccurate detectie in omgevingen buitenshuis. De sensor detecteert dus objecten tot een gespecificeerde afstand en negeert objecten buiten het ingestelde bereik.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven