I/O Blokmodules besturen transportbaanmodules

Decentrale aansturing van de transportbandmodules voorkomt lange cyclustijden, maakt de inbedrijfstelling sneller en verlaagt de bedradingskosten.

In automatische transportbandmodules binnen een logistiek systeem worden met rollenbanen containers of transportboxen getransporteerd. Optische sensoren activeren en stoppen de motoren in de rollenbaan. Andere modules worden gebruikt als wissels, draaitafels of stoppers.

Voordelen

  • Offline testen maken de inbedrijfstelling sneller
  • Lage bedradingskosten en kleinere PLC's verlagen de totale kosten
  • Controller in de I/O module verkort de reactietijden 

  • Lange cyclustijden veroorzaken problemen in grote transportsystemen met veel knooppunten

  • Decentrale I/O modules met geïntegreerde logica besturen de motoren van de rollenbanen

  • De modules worden individueel samengesteld voor de eindklant

  • De decentrale besturing helpt processen te versnellen en fouten te voorkomen.

Oplossing voor problemen die worden veroorzaakt door lange cyclustijden

Centraal bestuurde installaties waarin een PLC de besturingscommando's voor de gehele installatie uitvoert, zijn vaak onderhevig aan lange cyclustijden, zelfs met krachtige besturingen - vooral wanneer netwerken veel knooppunten omvatten, zoals vaak het geval is in intralogistieke systemen. Als dit tot gevolg heeft dat de PLC te laat reageert, kunnen de containers opstoppingen veroorzaken of verkeerd worden aangestuurd. Deze fouten vereisen een handmatige ingreep in de installatie, maar kunnen worden voorkomen door decentrale oplossingen te implementeren. 

Decentrale besturing met Fast Response Times 

I/O modules met geïntegreerde logische besturingstransportbandmodules onafhankelijk van elkaar. Actuatoren en sensoren worden direct in het veld aangesloten op het IP67 I/O blokmodule. Met een reactietijd van 2 milliseconden werkt de decentrale oplossing in grote installaties veel sneller dan gecentraliseerde controllers. De transportsnelheid kan dus indien nodig worden verhoogd, wat de prestaties van de hele installatie ten goede komt. Ook de signaallampen kunnen snel en eenvoudig ter plaatse worden geactiveerd. De logische besturingsfunctie is gratis geïntegreerd in alle Turck I/O blokmodules (IP20 of IP67). 

ARGEE Intuïtieve programmeerinterface 

De modules worden rechtstreeks geprogrammeerd door de programmeerinterface ARGEE op de geïntegreerde webbrowser. Een stroomdiagramweergave maakt het mogelijk de modules te programmeren zonder dat er programmacode hoeft te worden geschreven. Bestaande en geteste programma's kunnen eenvoudig worden overgezet naar andere modules van hetzelfde type. 

Moduletests zonder controller versnellen inbedrijfstelling

Met de decentrale besturing kunnen de modules van het transportsysteem in de fabriek volledig worden getest. Dit versnelt de inbedrijfstelling voor de eindklant en elimineert het tijdrovende oplossen van problemen tijdens de installatie en inbedrijfstelling.

I/O hubs verminderen de bedradingskosten

De gebruiker heeft gratis toegang tot alle logische besturingsfuncties op alle IO blokmodules. Dit omvat ook de TBEN-S en TBEN-L serie I/O-Link masters. Hierdoor kan de bedrading voor de eenvoudige schakelsignalen door I/O-Link junction boxes worden geleid. IO-Link apparaten worden via deze I/O hubs op de master aangesloten, waardoor tot 16 schakelsignalen via een enkele IO-Link poort kunnen worden aangesloten. Dit reduceert de kosten van de bekabeling enorm. In deze toepassing verwerken de decentrale componenten de grote hoeveelheid data om relevante informatie te identificeren die wordt gecommuniceerd naar de controller, waardoor de hoeveelheid communicatie naar de controller wordt gereduceerd. Het komt erop neer dat het kiezen van een minder krachtige PLC ook de kosten verlaagt. Het ontbreken van een beschermende behuizing op de module bespaart ook installatiekosten, omdat de IP67 blokmodules direct op de rollenbanen worden gemonteerd.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven