Verminderd waterverbruik in drukvatassemblage

De cloudoplossing van Turck maakt onderdelenreiniging en -ontvetting kostenefficiënter en milieuvriendelijker

Bij de assemblage van drukvaten moeten de onderdelen vóór het lassen worden gereinigd en ontvet. Daartoe wordt een systeem gebruikt om de onderdelen te reinigen, waarbij zij in een oplossing van water en reinigingschemicaliën worden ondergedompeld. In het verleden werd het afvalwater na enkele reinigingscycli afgevoerd en werd het reinigingsproces opnieuw gestart. Aangezien een hoog waterverbruik tot hogere energiekosten leidt, zijn er grondstofbesparende oplossingen nodig.

Voordelen

  • Ecologische duurzaamheid door minder waterverbruik en gebruik van chemicaliën
  • Lagere afvoerkosten door lagere afvalwatervolumes
  • Hoge procestransparantie door rapportage van relevante diagnostische gebeurtenissen en meetgegevens in real time

  • Her reinigingssysteem voor de onderdelen bij productie van gasflessen

  • De lineaire positiesensor Li-Q25L van Turck zorgt ervoor dat het waterniveau optimaal wordt gehandhaafd

  • De TX700 maakt toegang op afstand tot controllers en andere apparaten mogelijk via een VPN-tunnel

Duurzame oplossing dankzij gesloten kringloop

Het reinigings- en ontvettingssysteem is de bottleneck in de productie, aangezien alle geprefabriceerde onderdelen er doorheen moeten. Als het systeem niet functioneert, ligt de productie stil. Een hoge betrouwbaarheid en efficiëntie van het reinigingssysteem is daarom essentieel. Om dit te garanderen voorziet de oplossing in systemen voor waterbehandeling en nauwkeurige dosering. De onderdelen worden gereinigd en ontvet in een reinigingstunnel met een centrifuge en een waterdemineralisatiestation door onderdompeling in een oplossing van water en actieve chemische stoffen. De centrifuge scheidt vervolgens het water van de olie, die wordt afgevoerd. Het behandelde water wordt opnieuw in het proces gebracht. In tegenstelling tot eerdere processen kan het water met de Turck-oplossing meerdere malen worden hergebruikt in een gesloten circuit.

Lineaire positiesensoren zorgen voor nauwkeurige controle van het waterniveau

De inductieve Li-Q25L lineaire positiesensor van Turck wordt gebruikt om het optimale en constante waterniveau in de kuipen voor de componenten te garanderen. Met de sensor kan het systeem het waterniveau in real time bewaken en ervoor zorgen dat het gesloten lussysteem soepel loopt en het waterniveau optimaal wordt gehandhaafd. De IO-Link interface maakt end-to-end communicatie naar de cloud mogelijk, waardoor de vereiste gegevenstransparantie ontstaat.

Turck Cloud Solutions voor datamonitoring en onderhoud

Voor optimaal onderhoud worden de bedrijfsuren, het aantal klepcycli, de mate van slijtage van belangrijke componenten, etc. vastgelegd in de cloud. Dit vergemakkelijkt de planning van preventieve maatregelen. Daarnaast worden procesgegevens via de webbrowser gemonitord, zoals het aantal geproduceerde onderdelen, het verbruik van media en de geregistreerde ongeplande stilstand. Dit maakt het eenvoudig om het water- en chemicaliënverbruik in realtime te controleren. Problemen worden in een vroeg stadium ontdekt, zodat passende preventieve maatregelen kunnen worden genomen.

TX700 voor toegang op afstand en diagnostiek

De IoT-gateway van de TX700-serie biedt op afstand toegang tot controllers en andere apparaten op het netwerk via een VPN-tunnel, waardoor de gebruiker geen IT-infrastructuur hoeft te configureren. Dit vergemakkelijkt de bewaking van proces- en diagnosegegevens. Het betekent ook dat storingen en defecten in de installatie snel kunnen worden verholpen.

Waterverbruik teruggebracht tot een tiende

Met de cloud-oplossing van Turck kon het reinigingsproces voor drukvatcomponenten aanzienlijk worden geoptimaliseerd. Dankzij de ecologisch duurzame terugwinning en het hergebruik van water in een gesloten kringloop hoeft er nu minder vaak water te worden bijgevuld. In vergelijking met het vorige proces is slechts een tiende van het water nodig. Bovendien kunnen chemicaliën efficiënter worden gebruikt. Dit vermindert ook de hoeveelheid afvalwater en dus de verwijderingskosten.

Select Country

Turck worldwide

Naar boven